• ประสานงานกับผู้จัดการร้านและฝ่ายต่างๆในบริษัท
 • ดูแลและจัดการสินค้านำเข้า บริหารและติดตามสต็อก
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้สำหรับขาย

11-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge of aircraft rotor blade fabrication
 • Current CAAT AME License, FAA A&P IA or EASA B1
 • Strong English communication skills

11-Feb-19

 

Applied
 • Compile lists of prospect customers
 • Respond to incoming inquiries & provide quotations
 • Attend meeting with clients

11-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics or another related
 • 3 years of experience from a logistics
 • Self-motivated and able to work independently

11-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Aviation Maintenance Planning
 • Holder of a current FAA, Thailand, EASA
 • Experience in Aviation Maintenance Planning

11-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Familiar with using google maps and good knowledge
 • Reliable and responsible in completing task
 • Able to work shifts, weekends and Public holidays

11-Feb-19

 

Applied
 • Experience in the Customs Import Clearance
 • Good connection with customs department
 • Knowledge of Harmonized Code and Customs Import

11-Feb-19

 

Applied
 • customs clearance formalities
 • Harmonize code management
 • Logistics, Shipping

11-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานใบขนสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

11-Feb-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ป.ตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ, อังกฤษธุรกิจ หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้น Import – Export, Shipping

11-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor Degree & strong English communication
 • Experience in SAP APO in stream DP, SNP and PPDS
 • 3 years experience in Demand and Supply areas

10-Feb-19

 

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, age 30-35 years old
 • 2-5 years Sales co. exp. in import&export,purchase
 • Good command in English, Japanese(JLPT N3 up)

10-Feb-19

 

Applied
 • B.A. or Master in any field
 • 5 years experience in warehouse
 • Logistics management, container terminal

09-Feb-19

 

Applied
 • Experience in Inventory Control
 • Strong knowledge of purchasing, planning
 • Good in English communication

07-Feb-19

 

Applied
 • Experience in Inventory Control
 • Strong knowledge of purchasing, planning
 • Good in English communication

07-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • technical skills: Forecasting – Demand
 • Strong negotiation

07-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of Business Administration
 • At least 2 years of experience in shipping
 • Computer literacy

06-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • Fluent in English Communication and Presentation
 • Experience in Manufacturing Business

06-Feb-19

 

Applied
 • Seeking for business opportunity
 • Product and Service Development
 • Taking care of sales and services activities

06-Feb-19

 

Applied
 • E-Commerce assistant
 • Performance Bonus
 • Five day work week

06-Feb-19

THB16k - 20k /month

Applied
 • 8 years om Logistics and Warehouse
 • All own Logistics Facility Operations
 • Leading and managing implementation

04-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • 10 – 15 years’ experience in related field.
 • knowledge in Customs and Trade Regulations
 • Good knowledge in Customs Clearance

04-Feb-19

 

Applied
 • Coordinate bookings received local suppliers
 • Graduated from University of Economics
 • Issuing invoices to overseas Customer

01-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • New graduate are welcome.
 • Good in English both in writing and speaking.
 • Good interpersonal skill.

31-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • customer service
 • management
 • transport

21-Jan-19

 

Applied
 • customer relations
 • logistics
 • supplychain

21-Jan-19

 

Applied
 • responsible for consistence of high quality client
 • customer service
 • first point of contact for all queries

21-Jan-19

 

Applied