วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs
  The Siam Fine Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขาย 0-5 ปี
  • นักศึกษาจบใหม่ยินดีรับพิจารณา
  Eminence International Limited's banner
  Eminence International Limited's logo
  Bangsue
  • วุฒิการศึกษา ปริญญา สาขาวิศวกร
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้บ้าง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • Challenge Sales Engineer tasks in specific product
  • Bachelor's Degree in Engineering in Electric
  • Sales engineer of Inspection products