Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 126 jobs
  Eternal Group Marketing Limited's logo

  Sales & Event Representative

  Eternal Group Marketing Limited
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • ชื่นชอบการขาย
  • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo

  Sales and Marketing ( Trainee)

  Fusion Marketing Co., Ltd.
  BangkokTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
  Conspiracy Co., Ltd.'s banner
  Conspiracy Co., Ltd.'s logo

  Full Stack Developer

  Conspiracy Co., Ltd.
  WattanaTHB 25K - 55K /month
  • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
  • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น Javascript
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s banner
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s logo

  Sales & Event Representative

  Infinite Development Expert Association Ltd.
  BangrakTHB 25K - 30K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
  • โอกาสในการก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s banner
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s logo

  Sales & Event Representative

  Infinite Development Expert Association Ltd.
  BangrakTHB 25K - 30K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
  • โอกาสในการก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s banner
  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.'s logo

  Sales & Marketing (Trainee)

  Ultimate International Marketing Co.,Ltd.
  BangkokTHB 25K - 35K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Wangthonglang
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด/ขาย/การบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีใจรักงานด้านบริการ มีความกระตือรือร้น ทัศนคติบวก
  LC Wealth Management Co., Ltd.'s banner
  LC Wealth Management Co., Ltd.'s logo

  FINANCIAL ADVISOR

  LC Wealth Management Co., Ltd.
  BangkokTHB 25K - 55K /month
  • ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นทีม
  • มีแผนรองรับรายได้ 12เดือน
  • ผ่านการคัดเลือกรับ Ipad เป็นเครื่องมือในการทำงาน
  Next