• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆให้ลุล่วงตามวัถตุประสงค์
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP / HACCP / BRC / IFS

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemistry
 • New is graduated welcome
 • Male/Female, age not over 27 years old

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical Science
 • 1-3 years experience in R&D of cosmetic products
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านเคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ISO HALAL
 • สามารถทำแล็ป และสามารถใช้เครืื่องมือปฎิบัติการ

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโทสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่ม RD หรือร้านกาแฟ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Pharmaceutical science and Life Science
 • Experience in selling medical products 5 years.
 • Good command of English is preferred.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / เพศ หญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • มีความรู้และสามารถทางด้านผลิตภัณฑ์
 • มีการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 3+ yrs exp in R&D for Nonwovens, Plastics
 • Good command of English
 • Able to relocate to Rayong or as assigned

1 hour ago

 

Applied
 • สาขาการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Material,Inprocess,Finishgood
 • Liquid Product

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการครัว
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป การสอนการประกอบอาหาร
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

1 hour ago

 

Applied
 • Well known in production planning & supply chains
 • Experience at least 7 years of production planning
 • High analytical skill and detail oriented

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Keep & Maintain relationship with key customer
 • Minimum 2 year experience in export sale
 • Fluent in English communication, Japanese a plus

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Pharmaceutical science and Life Science
 • Experience in selling medical products 5 years.
 • Good command of English is preferred.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree In Electrical or Electronic Engineering
 • Age 28-35 Year
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in industrial food research.
 • Excellence understanding of consumer packaged.
 • High work interest in Research & Development.

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวเคมี
 • พัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30

1 hour ago

 

Applied
 • Male / Female Age 25 years or above
 • Degree in Occupational Health & Industrial Safety.
 • 3 years’ experience or above in occupational

1 hour ago

 

Applied
 • Chemistry, Chemical, Polymer
 • Polymer, Monomer
 • Advance in Excel

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 22 – 26 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • New graduation are welcome

1 hour ago

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมไทย
 • ปวช. ขึ้นไปหรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Microbiology
 • Having the fundamental knowledge in Quality System
 • At least 3 years in Home Care, Personal Care

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical Science/ Science
 • 1-2 years in sales/marketing (Pigment Color)
 • Have own car and driving license

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี)
 • มีประสบกาณ์ตามสายงาน / มีประสบการณ์จะพิจารณา

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree of Marine Engineering.
 • At least 2 years experience
 • Knowledge of automotive parts,

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Experience as an Executive Chef
 • Passion for food

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science or related field
 • Experience in R&D, Quality Regulatory Affair
 • Good in English communication

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบด้านคุณภาพ

1 hour ago

 

Applied
 • Backelor's degree or higher in Materials Science
 • Male or female with age between 30-33 years
 • Have at least 4-6 years in ferrous material

1 hour ago

 

Applied
 • Food Science
 • R&D
 • Product Development (Bakery/Ready to Eat)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering of Electrical, Control
 • Male / Female, age 22 years old up
 • Experience in automation control system

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 33 – 40 years old.
 • Bachelor's degree of Chemistry or Biochemistryor
 • Knowledge of Wipes, Soap, shampoo, Soap, shampoo

1 hour ago

 

Applied
 • Age 30-38 years. BE of Engineering.
 • Experience 5 Years in R&D with automotive field.
 • Ability of Cost Reduction Activity.

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years sales experience in Laboratory
 • Good command in English and computer literacy
 • Bachelor Degree in Engineering or Science

1 hour ago

 

Applied
 • Food Innovation&Development - Western to Asian
 • 10-year in Culinary/Chef-Quick Service Restaurant
 • Culinary Innovative Leadership - Commercial Scale

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 22-28 years old. BE of Enginering.
 • Has 1 years' experience in VA/VE, R&D function.
 • Understand in drawing and able to design.

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Pharmacy.
 • Experience in Research & Development.
 • Fluent in spoken and written English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ ในงานติดตั้งงานระบบภายในอาคาร
 • มีคุณวุฒิในระดับ จป.วิชาชีพ
 • เพศชาย

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก
 • สอนงานและอบรมพนักงานในแผนก

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • จัดทำเอกสารระบบ GMP อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านทางฝ่ายผลิตมา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ HACCP,GMP

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.