Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 120 jobs
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้านงานขายอาหารสัตว์
  • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการแผนกให้บรรลุเป้าหมาย
  • จัดการยอดสูญเสียและรักษามาตรฐานแผนกให้ได้คุณภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านซูเปอร์มาร์เก็ต ค้าปลีก
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้จัดการร้านประจำ (Betagro Deli)

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาขาบริหารธุรกิจ
  • 3 - 5 ปี ด้านการบริหารร้านค้าปลีก
  • ดูแลและควบคุมการรับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน
  Next