• สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารโครงการตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 yrs exp Pharmaceutical/Healthcare/Agriculture
 • Good knowledge in Thai Public Affairs/Policies
 • Regulatory Affairs/Public and Government Affairs

07-Aug-20

 

Applied
 • 3 years of experience in law enforcement
 • Excellent interpersonal skills
 • TOEIC score of at least 600

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน หรือในธุรกิจศูนย์การค้า

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Postgraduate degree in Public Policy
 • University degree in the abovementioned fields
 • Previous work experience the UN is an advantage

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 8 - 10 years of professional experience
 • Humanitarian, communication strategy
 • Thai nationals or residents of Thailand only

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC Score 800+
 • Thai Nationality only
 • Experiences in working with early years kids

03-Aug-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • Interested in human trafficking and exploitation
 • Possess analytical software and techniques
 • Strong English and Thai communication

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in fields related to Environmental Science
 • 5+ year experiences of Implementing Projects
 • Strong communication skills - Thai and English

03-Aug-20

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่จดสิทธิบัตร
 • Patent Officer
 • สิทธิบัตร

31-Jul-20

 

Applied