• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการสอบ IC License

47 mins ago

 

Applied
 • Business Development
 • feasibility study
 • อสังหาริมทรัพย์

55 mins ago

 

Applied
 • Front office supervisor, Experince Hotel business
 • Good communication in English
 • Leadership skill and Management Skill

1 hour ago

 

Applied
 • คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาด
 • วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • age over 28 years
 • Good command of English
 • More than 3 years experience in building

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • (รับเพิ่มอัตราใหม่) เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์งานสื่อสารองค์กร
 • มี Self-motivate, Proactive

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารการโรงแรม
 • หัวหน้าแผนกแม่บ้าน อำเภอปากช่อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years experienced in property sales
 • Responsible for sales of residential projects.
 • Good command in English both written & spoken

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communicator and organizer.
 • Strong Chinese language ablility
 • Competitive commission and work benefits

4 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • Good communicator and organizer.
 • Experience in property sales and rent
 • Competitive commission and work benefits

4 hours ago

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Good communicator and organizer.
 • Strong Chinese language ablility
 • Detail orientated

4 hours ago

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Facilities Management
 • 8 Years Experience
 • Electrical / Mechanical / IT / Chemical FIeld

5 hours ago

 

Applied
 • B2B Sales experience in Hotel/Hospitality/Property
 • Chemical, Hygiene, Facilities, Property background
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อสังหาริมทรัพย์
 • บริหารโครงการ
 • ผู้จัดการโครงการ

9 hours ago

 

Applied
 • office management, office admin, service mind,
 • 5 years experience in office management
 • good planning, good coordination, general affairs

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • 2 years land acquisition experience or related
 • Excellent interpersonal & communication

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์เรื่อง Location ได้
 • สามารถเขียน สื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดีมาก
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสาขา Store Expansion

11 hours ago

 

Applied
 • Media Strategy
 • Brand management
 • Market Research and Competitive Analysis

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / female, Thai nationality, aged 35 – 45
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Admin
 • Good English communication skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Base salary + High commission
 • 2 years experience in Sales for Luxury products
 • Able to relocate to work at assigned locations

11 hours ago

 

Applied
 • ทักษะด้านงานเขียนบทความ บทความเชิงโฆษณา และรีวืว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Content Marketing
 • มีพื้นฐานด้านงานภาพประกอบบทความ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การดูแลพื้นที่เช่า 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานที่ดูแลพื้นที่เช่าขนาดใหญ่ 10,000 ตร.ม.

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Good English communication
 • (PowerPoint, Word and Excel); good skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย สัญชาติ ไทย
 • ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านในสายงานอย่างน้อย 4 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีภาวะผู้นำ

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Prepare legal and corporate documents
 • 5 years in Law with Hire purchase business

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์
 • มีความสนใจในระบบสารสนเทศ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินที่ได้มา

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจ จัดหาที่ดินในการทำธุรกิจ ฟาร์ม สาขา โรงงาน
 • ตรวจสอบร่างกฎหมาย สัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมินราคาหลักทรัพย์ ตรวจสอบกรรมสารสิทธิ์

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HSE or a related field
 • 1-3 years of experience in safety function in shop
 • Proven Communication and organizational skills.

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ร่วมกำหนดราคา โปรโมชั่น และเป้าหมาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality. Male/Female, Age not over 35
 • Good command of both written and spoken English
 • At least Bachelor’s degree

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Interior Design / Architect
 • 2-4 yrs. exp. in Hi-end Residential & Hospitality
 • Strong in conceptual design stage

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or Science
 • Experience 5-10 years in this field
 • Experience from real estate business

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance or Marketing
 • Property Management
 • Experience at least 8 years in this field.

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance or Business
 • 8 years in this field
 • Experience from real estate business

17 hours ago

 

Applied
 • Negotiate commercial term and contract details
 • Renewal of existing leases / Acquiring new sites
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • 10 years experienced in Sales focus on real estate
 • Manage sales team effort and customer satisfaction
 • Drive project sales to achieve company’s target

17 hours ago

 

Applied
 • Seek and coordinate with food shop.
 • Maximize space utilization to increase financial.
 • Have knowledge in food shop is advantage.

23 hours ago

 

Applied
 • Human Resource
 • Human Resource Officer
 • สรรหาและคัดสรรบุคลากรเ

21-Nov-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.