• เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in corporate communications/branding
 • Proven record of handling CSR activities
 • Excellent in English is mandatory

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience
 • Good command of English
 • Excellent interpersonal and reporting skills

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in investment, investment banking
 • Excellent in English
 • Excellent quantitative and qualitative analytics

1 hour ago

 

Applied
 • งานโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
 • ประเมินราคา ทำสัญญาก่อสร้าง
 • ประจำสำนักงานใหญ่ และออกตรวจหน้างานเป็นครั้งคราว

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Residential real estate development experience
 • Top tier real estate company
 • Good English

1 hour ago

 

Applied
 • Degree or Master's Degree in Architecture
 • 7-10 years of experience in property and project
 • direct experience in property development project

1 hour ago

 

Applied
 • Define & implement real estate policies
 • Develop business & regional property portfolio
 • Effective Costs Management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's Degree
 • English Proficiency Test Scores
 • At least 3 year experiences

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop strategies to lead housing loan
 • Support product tam to achieve the department goal
 • Plan and lead market activities e.g. Money Expo

1 hour ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย
 • มีทักษะสื่อสาร การขาย การเจรจาต่อรอง

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admin
 • 3-5 years’ experience in related role
 • Strong background in feasibility studies

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

1 hour ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

1 hour ago

 

Applied
 • Responsible for the entire facilities management
 • To provide solutions for all on-site
 • To be able to provide team guidance

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายประเภทบ้านและคอนโดมิเนียม
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 2-5 ปี
 • มีความสามารถและมีทักษะในด้านพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field.
 • 5 years’ experience in Sales Manager
 • Good command of English.

1 hour ago

 

Applied
 • สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่
 • มีประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปี
 • ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience
 • SWOT analysis and strategic planning
 • Salary 25k or above

1 hour ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Hunger for success!
 • A confident, diligent, flexible, enthusiastic
 • Businesses development experience

1 hour ago

 

Applied
 • Cost Manager
 • Store Development
 • Project Budgeting

1 hour ago

 

Applied
 • สรุปการดำเนินการของแผนกประจำสัปดาห์
 • อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสินค้า RTV จากสาขา

1 hour ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง

1 hour ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Asset Development Manager
 • International company at heart of Bangkok
 • Residential

6 hours ago

 

Applied
 • Feasibility
 • Business Developmen
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • financial structure toward IPO or backdoor listing
 • be the part to set key finance regulation in org.
 • employee can invest or be the partner of company

10 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • งานการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด

11 hours ago

 

Applied
 • สินเชื่อบ้าน การตลาด
 • Mortgage Specialist
 • Sales person

11 hours ago

 

Applied
 • Business Administration
 • Customer Relation Management
 • Referral Campaign

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป 3 ปี
 • ควบคุม/ตรวจสอบ Payment

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าในงานบริการหลังการขาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือในสายงาน

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • หากมี สญ.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thailand's Fastest Growing Proptech Co.
 • Training, support and mentorship
 • Unrivaled Commission Earning Potential

15 hours ago

THB70k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • มีความรู้ทางด้าน Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • Background in the field of facility management
 • Background in engineering
 • Excellent English in written and spoken

19 hours ago

 

Applied
 • To sell project units
 • Advising local and International clients
 • Achieve sales targets

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven work experience as Property Marketing Mng.
 • Fully understanding property management
 • Competency in terms of “ONLINE” marketing

19 hours ago

 

Applied
 • Join a Fortune 500 US MNC in real estate industry
 • Supportive environment to grow your career
 • Proven work experience as a secretary

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in retail operations
 • Communication Proficiency
 • Project Management & Strategic Planning Skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • English skills & play sport actively
 • Freedom to take decisions yourself every day
 • Business owner mindset - career opportunities

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในงานด้านบริหารและมีความรู้ด้านพรบ.อาคารชุด
 • มีความเป็นผู้นำ และใจรักงานบริการ

20 hours ago

 

Applied
 • รายได้ดี สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
 • รับหลายอัตรา
 • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที

20 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • MBA or CPA certification is a plus;
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Accounting

20 hours ago

 

Applied
 • Company Secretary
 • Bachelor’s Degree in law
 • Good connection with SEC, SET

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Vice President Finance (Treasury/Project)
 • Vice President Finance
 • Vice President

20 hours ago

 

Applied
 • Property Sales
 • Global Company
 • Salary plus uncapped earnings potential

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Oversee leasing of 3 malls in touristic locations
 • Globally growing hospitality & property company
 • Easy access office located

20 hours ago

 

Applied