Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  Ananda Development Public Company Limited's banner
  Ananda Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษางานบริหารจัดการทรัพย์สิน
  • บริหารจัดการทรัพย์สิน การหารายได้
  • บริหารงานสื่อสารและความสัมพันธ์กับลูกค้า
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป การตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้