• บริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ
 • วางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • พัฒนากรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

4 mins ago

 

Applied
 • Min 2 yrs. in Risk, Internal Control, Audit
 • Be a Team Player
 • Strong All English Skills

21 mins ago

 

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • ติดตามผู้บริหารไปพบลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree-holder, preferably in law
 • Working experience in financial industries
 • Highly disciplined, independent, organized

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • proficient in both or either of English/ Chinese
 • Thailand qualified lawyer with at least 3 years
 • Ability to work independently and also in a team

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สอบทานงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ และวิเคราะห์สาเหตุ
 • สอบทานและรายงานประมาณการกำไรของกลุ่มบริษัทฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณ ของกลุ่มบริษัท
 • ประมาณการกำไร,งบกระแสเงินสด ของกลุ่มบริษัทฯ
 • จัดทำแผนธุรกิจ/โครงการลงทุน ให้สอดคล้องกับงบประมาณ

7 hours ago

 

Applied
 • Investment Partnership
 • deal process
 • deal diligence

8 hours ago

 

Applied
 • LLB or higher with outstanding academic credential
 • Excellent Thai & English communication skills
 • Excellent written, drafting, and researching skill

8 hours ago

 

Applied
 • Market Conduct,Anti-corruption ,compliance
 • Anti-Corruption Program.
 • Consulting about business law.

8 hours ago

 

Applied
 • Application Coordinator to internal and external
 • Fluent in Chinese HSK 5-6
 • Product Specialist - Good career path

8 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science, IT, Risk
 • IT and Digital Risk Mgt, IT Audit, IT Security
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
 • Business solutions development
 • Business development
 • Korean speaking

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Market research, Data analysis
 • Business analysis, Workflow analysis
 • Age not over 35 Years Old

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 3 years of experience in software development
 • Serve as focal point of customers

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านธุรกิจสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน และระบบมาตรฐานโรงพยาบาล
 • มีความคิดเชิงระบบ

10 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • LL.B Degree, LL.M Degree, or similar
 • Minimum 1 - 3 years legal experience
 • Good communication in the English language

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์กฏหมายขององค์กรเอกชน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in finance, law, or related field
 • Possess knowledge in SEC regulation
 • Fluent command of English is must

13 hours ago

 

Applied
 • digital governance control and digital development
 • compliance with legal and regulatory policies
 • Lean Six Sigma and corporate governance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strategic/financial planning and analysis
 • Budgeting and planning processes
 • Financial close, consolidation & Reporting

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 28+, Thai Nationality only
 • Degree in BA or any related, English proficiency
 • 3-5 yr experience in visa & work permit (business)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ทางด้านการบริหาร การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย งานวิเคราะห์ 5 ปีขึ้นไป
 • Nielsen Dunnhumby EYC

13 hours ago

 

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

13 hours ago

 

Applied
 • Digital media & marketing (2-3 year’s experiences)
 • High familiarity with online advertising platform
 • Willing to work at client’s office 4 days / week

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree : Law
 • 1-3 years of experience
 • Good Command for Thai & English

13 hours ago

 

Applied
 • Quantitative Engineering, Computer Science, Math
 • Data analytics, Data scientist, Machine learning
 • Python, R, pandas,SQL, PySpark

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 6+ yrs of exp in international law firm, Public Co
 • Exp in Litigation, Contract Drafting & Reviewing
 • Degree from International Law School is preferred

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst ( IT / Technology )
 • Passionate Team in a Boutique Consulting Firm
 • Attractive Compensation & Career Development

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Formulate development strategies & design process
 • Define strategies and plans for data management
 • Provide solution/consult process improvement (PMO)

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารปริญญาโท สาขาเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เข้าใจระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 1400

15 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree / Master Degree in Law
 • Minimum 5 years experience in Compliance Regulator
 • Willing to learn, CAN DO attitude

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ช่วยผู้บริหาร
 • Assistant to Chief Marketing Officer
 • ผู้ช่วยผู้บริหารสายงานการตลาด

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฏหมายอย่างน้อย 7 ปี
 • เข้าใจระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 14000 , HACCP

15 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Thailand # 1 online financial broker
 • Fast growing fin-tech company
 • Dynamic high growth environment

15 hours ago

 

Applied
 • Sales Anaylst
 • Business Analyst
 • Price Analyst

15 hours ago

 

Applied
 • Work location close to Central Bangna
 • Good opportunity for career growth
 • 5 day work week, yearly bonus

15 hours ago

 

Applied
 • Hold a lawyer license
 • Bachelor’s degree or Master Degree of Law
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
 • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คปภ

15 hours ago

 

Applied
 • In-house lawyer for PwC's internal client.
 • Minimum 5 years experience in law firm or MNCs.
 • Excellent command of English.

15 hours ago

 

Applied
 • Legal Manager
 • Legal Counsel
 • Legal Advisor

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Law, Business
 • Male/Female, age 28-45 years old
 • At least 3 years of working experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Data
 • Minimum three years or more of experience
 • Proficiency in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • We are located nearby MRT-Petchburi and BTS-Nana
 • Obvious career path & Opportunity in translation
 • Punctual allowance / 11-day annual leave

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์
 • เชี่ยวชาญด้านยกร่าง ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

15 hours ago

 

Applied
 • Master Degree in real estate investment
 • 5 years of relevant work experience
 • Excellent spoken and written English skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied