• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความอดทนและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Work in Financial Analyst & Pricing Analyst
 • Required 5-8 yrs of experience in relevant areas
 • Advance Excel-based financial modeling skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree Only!
 • Risk management
 • Welcome for fresh graduated

5 hours ago

 

Applied
 • University Degree, major in Laws or equivalent
 • 7 yrs of exp in legal in MNCs / law firms
 • Fluent in English communication is a must

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields
 • Knowledge about finance operations
 • Strong background in Accounting

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor ’s degree in Law
 • 8 years of work experience related to legal
 • International law firm experience

5 hours ago

 

Applied
 • Translate and check the assign document
 • Correct and maintain translation memory
 • TOEIC at least 800 up

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Female, age 24-32 years old
 • 1-2 years exp as admin,secretary // BTS Ploenchit
 • Good in English & Japanese (JLPT N3 up)

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 0-1 year experience as an Interpreter / Translator
 • Must have N3 as Business level or higher

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Salary + Fixed Bonus
 • 3-5 years of Legal/Compliance Experience
 • Excellent communication skill (English&Thai)

5 hours ago

 

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Cash management
 • High energetic, proactive and collaborate

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s in Marketing, Information Technology
 • 3 years of working experience in Trade Finance
 • High energetic, proactive and collaborate

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai/Japanese, Male/Female, 30-40 years old
 • Work in Myanmar / High salary + Good benefit
 • Fluent in English & Japanese (N2 up) / 3,500 USD

5 hours ago

 

Applied
 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from global consultative firm

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Legal officer
 • Legal for IT corporate
 • IT Law

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Law.
 • Minimum 7 years of experience in legal department
 • Good command in English

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering.
 • Skill Required: data analysis
 • Experience: 8 years.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree of Business Management (MBA)
 • At least 2 years in project management
 • Fluent in English (TOEIC at least 750 - 800)

5 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Female, 28 yrs old or over
 • Secretary
 • Assistant to CEO

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท: Accounting / Accounting & Finance
 • ร่วมพิจารณาให้คำแนะนำแนวปฏิบัติทางภาษีและวางแผนการ
 • กำหนดกลยุทธ์ กำหนดแนวทาง ประสานงานเจรจากับหน่วยงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Science ,Engineering
 • Experience 2 years up in Government relation
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese (N2 is a must) and Business English
 • Experienced in Translate for Production line
 • Energetic & Eager to learn new things.

5 hours ago

 

Applied
 • Get and analyze business requirements
 • Work with IT and users to develop application
 • Responsible for system enhancement and UAT

5 hours ago

 

Applied
 • At least 3-5 years experiences in Audit, Legal
 • Develop, implement and update relevant policies
 • Report suspicious transaction and designated

5 hours ago

 

Applied
 • Translate documents and interpret languages
 • Control and manage facilities
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads

5 hours ago

 

Applied
 • Thai national with Thai lawyer’s license
 • degree or Master’s degree in law
 • Have legal experience in law firm is preferred

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance, Accounting
 • 3 – 5 years of direct experiences audit, risk
 • Good writing and speaking English

5 hours ago

 

Applied
 • Relevant Bachelor’s Degree required
 • 3-5 years experience
 • Quality of oral and written communications

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Roll out BCM frameworks & processes
 • Ensure implementation plans are on track
 • 5 - 8 years experiences in opt risk and/or BCM

5 hours ago

 

Applied
 • Financial Analysis and Reporting
 • Process Improvement&financial metrics development
 • Project Management skill is required

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Law
 • Male/Female, Thai nationality
 • A few years experience in legal

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male or Female, Age 35-45 years old / N1 Only
 • Have exp. and knowledge of Publishing Business
 • Graphic Design, Event Marketing / 80-100K @ Bangna

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Legal secretary
 • 5-6 years of secretarial experience
 • Excellent English

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด , การขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้าอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform all matters in legal related
 • Provide legal advice and counsel
 • Review compliance of all related law & regulations

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Law
 • 5 year experience in company secretary
 • Knowledge of SEC/SET rules

5 hours ago

 

Applied
 • Good skill in Japanese
 • Good Communicate between people
 • Decision making skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Experience
 • Customer Insight
 • Customer Journey Development

5 hours ago

 

Applied
 • Set framework, compliance and regulation
 • minimum TOEIC 700
 • Set up compliance and contract check list

5 hours ago

 

Applied
 • Global Business
 • Good Career Opportunities
 • Strong Remuneration Package

5 hours ago

 

Applied
 • Fraud Investigation
 • Excellent command of English
 • Internal Audit

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 4-6ปี
 • ประสบการณ์วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจอย่างน้อย 2-3ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ERP อย่างน้อย 2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ external & internal auditor
 • เป็นผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานวิจัย หรือวิเคราห์ข้อมูลยอดขาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

5 hours ago

 

Applied
 • project management
 • software
 • ERP implementation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • Good command of written and spoken English.
 • Can do attitude, able to work high pressure.

5 hours ago

 

Applied
 • TOP 10 real estate developers.
 • Public Works, Environment, etc.
 • Laws or real estate relevant

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Minimum 3 years experience in marketing in Food
 • Researches and creates trend presentation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปในงานด้านกฎหมาย
 • หากผ่านการทำงานในองค์กรมหาชนจะได้รับการพิจารณา

5 hours ago

Salary negotiable

Applied