Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 63 jobs
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • มีความกระตือรือร้น ชอบการทำงานเป็นทีม
  • วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า
  • เริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  The Thai Insurance Public Company Limited's banner
  The Thai Insurance Public Company Limited's logo

  Content Specialist/Content Specialist

  The Thai Insurance Public Company Limited
  Pathumwan
  • สร้างแผนการสื่อสารและกลยุทธ์ของเนื้อหา
  • สามารถระบุกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล โซลูชันเนื้อหา
  • ดูแลกิจกรรมการสร้างเนื้อหา
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s banner
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s logo
  Sampantawong
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • Strong writing and communication skills
  • Can think strategically and be proactive with idea
  • Good Knowledge about online and off line Marketing
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo

  Sales and Marketing Representative

  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • รับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • บรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s banner
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ CP FOTON
  • วางแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
  • วางแผนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • บรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • Expand marketing experience both online/ offline
  • Support Marketing team in UK & distributor in Asia
  • At least 3 years of experience in marketing
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีประสบการณ์ตรงด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
  • วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Assistant Director (Marcom)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีความรู้ความเข้าใงานด้านการสื่อสารการตลาด
  • มีสนใจทางด้านสื่อดิจิตอล มีเดีย
  • ผ่านงานด้าน Entertainment และด้าน Agency
  Next