Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 60 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Assistant Director (Marcom)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีความรู้ความเข้าใงานด้านการสื่อสารการตลาด
  • มีสนใจทางด้านสื่อดิจิตอล มีเดีย
  • ผ่านงานด้าน Entertainment และด้าน Agency
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo

  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
  Phayathai
  • มีประสบการณ์ตรงด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
  • วางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Online Content Advisor

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  Bangkapi
  • คิดกิจกรรม/เลือกพรีเซนเตอร์และ ครีเอท Content
  • วางแผนงบประมาณในการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
  • ควบคุมการออกแบบของ Graphic ในการทำ Banner & Social
  The Thai Insurance Public Company Limited's banner
  The Thai Insurance Public Company Limited's logo

  Content Specialist

  The Thai Insurance Public Company Limited
  Pathumwan
  • สร้างแผนการสื่อสารและกลยุทธ์ของเนื้อหา
  • สามารถระบุกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล โซลูชันเนื้อหา
  • ดูแลกิจกรรมการสร้างเนื้อหา
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo

  Sales & Event Representative

  Emanate International Co.,ltd
  WattanaTHB 20K - 25K /month
  • มีความกระตือรือร้น ชอบการทำงานเป็นทีม
  • วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า
  • เริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  Next