Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 364 jobs
  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด's banner
  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด's logo

  ช่างเทคนิคอาวุโส

  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
  Rayong
  • ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อุปกรณ์วัด
  • มีความรู้ด้าน Code, Standard, Safety ในโรงงาน
  • 7-10 ปี ในโรงงานปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้า
  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด's banner
  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด's logo

  พนักงานขับรถเฮี๊ยบ

  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
  Rayong
  • จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมต้น
  • มีประสบการณ์ขับรถเฮี๊ยบ 1 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตและเอกสารรับรองการขับรถเฮี๊ยบ
  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด's banner
  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด's logo

  Technician ( New Graduate are welcome )/ช่างเทคนิค (รับเด็กจบใหม่)

  GC Maintenance and Engineering Company Limited/บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
  Rayong
  • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปีในการตรวจสอบเครื่องจักร
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  Chumphon
  • management trainee
  • นักศึกษาจบใหม่ นิสิตจบใหม่
  • ปริญญาตรี ปริญญาโท กิจกรรมมหาวิทยาลัย จบใหม่
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพ 2 ปีขึ้นไป
  • ผ่านงานในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ปวช. - ปวส. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ควบคุมการผลิตและวางแผนงานการผลิต
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s banner
  Mckey Food Services (Thailand) Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากผ่านงานในโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next