Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 145 jobs
  The Royal Bangkok Sports Club's banner
  The Royal Bangkok Sports Club's logo

  Cashier/แคชเชียร์

  The Royal Bangkok Sports Club
  Pathumwan
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่อง POS รับการชำระเงิน
  The Royal Bangkok Sports Club's banner
  The Royal Bangkok Sports Club's logo

  Mason ( ช่างปูน)

  The Royal Bangkok Sports Club
  Pathumwan
  • สำเร็จการศึกษาระดับปวช ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวกับงานปูน
  The Royal Bangkok Sports Club's banner
  The Royal Bangkok Sports Club's logo

  Pantry

  The Royal Bangkok Sports Club
  Pathumwan
  • สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
  • มีประสบการณ์ทำงานครัวเย็น 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในงานครัวเย็นเป็นอย่างดี
  Comseven Public Company Limited's banner
  Comseven Public Company Limited's logo
  Bangkoknoi
  • วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
  • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งาน
  • สามารถพูด ภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Comseven Public Company Limited's banner
  Comseven Public Company Limited's logo
  Bangkoknoi
  • วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
  • ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในด้านเทคนิคการใช้งาน
  • สามารถพูด ภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Digital New Age Agency Co., Ltd.'s logo

  Front End Developer

  Digital New Age Agency Co., Ltd.
  Phayathai
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถตัดเว็บไซต์ Responsive ได้
  • สามารถเขียน HTML / CSS และใช้งาน Bootstrap ได้
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  ช่างซ่อมบำรุงอาคารและติดตั้งงานกิจกรรม

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • การศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. ก่อสร้าง
  • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ โดยมีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo
  Pathumwan
  • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการบริหารงานป้องกันเพลิง
  • ช่วยกำหนดแผนการดำเนินงานของแผนกป้องกันเพลิง
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานรักษาความสะอาด

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป
  • มีทักษะในการทำความสะอาด
  • มีความอดทน ใจเย็น รักงานบริการ
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานจราจร

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ประถมศึกษา (ป.6ขึ้นไป)
  • จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
  • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo
  Pathumwan
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
  • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 600 บาท

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา (ป.6)ขึ้นไป
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานป้องกันเพลิง ประจำห้าง MBK

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียนรด.มาเท่านั้น
  • สุขภาพแข็งแรง
  • จบการศึกษาป.6 ขึ้นไป
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  ช่าง/ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Dindaeng
  • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
  • ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  • ปิดระบบไฟฟ้า - ประปา
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือ ปวช.- ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s banner
  Infinite Development Expert Association Ltd.'s logo
  BangrakTHB 25K - 30K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์
  • โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
  • โอกาสในการก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร
  Next