Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 78 jobs
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานรักษาความสะอาด

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป
  • มีทักษะในการทำความสะอาด
  • มีความอดทน ใจเย็น รักงานบริการ
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo
  Pathumwan
  • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการบริหารงานป้องกันเพลิง
  • ช่วยกำหนดแผนการดำเนินงานของแผนกป้องกันเพลิง
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 600 บาท

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา (ป.6)ขึ้นไป
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo
  Pathumwan
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
  • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานจราจร

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ประถมศึกษา (ป.6ขึ้นไป)
  • จัดเก็บค่าบริการจอดรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
  • ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานป้องกันเพลิง ประจำห้าง MBK

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียนรด.มาเท่านั้น
  • สุขภาพแข็งแรง
  • จบการศึกษาป.6 ขึ้นไป
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Bangkok
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
  • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
  • หากมีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานรักษาความปลอดภัย FireMan

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • บุคลิกภาพ และร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
  Next