Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Clover Power Co., Ltd./โคลเว่อร์ พาวเว่อร์'s logo

  Procurement Engineer/วิศวกรจัดซื้อ

  Clover Power Co., Ltd./โคลเว่อร์ พาวเว่อร์
  Suanluang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการค้า
  • มีประสบการณ์จัดซื้อเครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้า