• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Full time position for a Registered Nurse
 • Proficient in English (oral and written)
 • Passion for customer service

15 hours ago

 

Applied
 • Experiences in management of OB & GYN products
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Sciences
 • Good Command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีประสบการณ์ในห้องห้องคลอด (LR /NS )
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy
 • Experience at least 2 years
 • Develops and applies understanding of customer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To work with high stability Japanese organization
 • To work with well backed up and fast growing up
 • To gain wide perspective from working in a small s

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • 2 - 5 years of experience in medical underwriting
 • Nursing Science, Medical Technology
 • Problem solving and able to work under presure

17-Nov-17

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์
 • เขตภาคกลางและเขตกรุงเทพฯ
 • สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการปฎิบัติงานได้ เดิินทางได้

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Bio Engineering, Medical Techno
 • 3-5 year experience in hospital sales
 • Own car is preferable

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years' experience in product training
 • Experience in clinical diagnosis
 • Excellent command in English

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Attend to incoming request from clients by phone
 • Ensure the client’s request is fulfilled
 • Provide quality assistance service by selecting

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเข้า/ขายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ/อุปกรณ์วิทย์ฯ
 • สามารถทำงานในเขต กรุงเทพและปริมณฑล
 • ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in Pharmacy, Nursing, Medical Sci
 • At least 1 year sales experience
 • Good presentation and communication skills

17-Nov-17

 

Applied
 • Electrical/Biomedical Engineering preferred
 • Male or Female (Thai nationals only)
 • 1-3 year of experience in related field

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Experience: 3- 5 Years
 • HR resource planning

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Preferred engineering or natural science
 • Minimum 10 years of Quality, Regulatory
 • Strong leadership and communication skills

17-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค
 • มีความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีม

17-Nov-17

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Knowledge in AI and swine breeding

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher Department of Animal Science
 • 5 years’ work experience

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over
 • Degree or higher in Animal Science or any related
 • Good communication of English

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เงินเดือนตามข้อตกลง
 • รักงานบริการมีความซื่อสัตย์

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

17-Nov-17

 

Applied
 • sales experience with a minimum of 3 years
 • The drive and passion of achieving sales targets
 • Strong negotiation and selling skills

17-Nov-17

 

Applied
 • Degree in nursing, science or business
 • Ability to identify and develop new market
 • The drive and passion to identify and develop

17-Nov-17

 

Applied
 • จบจากคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้ช่วยพยาบาล/กายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงานวันหยุดและเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านผู้ฝึกอบรมจะพิจารณาพิเศษ

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales for the assigned products
 • Clinical Support for Sales and Marketing team
 • Conduct workshop / training

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 8 years of process engineer experience
 • Manage process project
 • Prefer - food or pharmaceutical industry

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ผลิตสัตว์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสัตวบาลฟาร์มไก่เนื้อ
 • ดูแลไก่ตั้งแต่ลงลูกไก่จนถึงจับไก่ส่งเข้าโรงงาน

17-Nov-17

 

Applied
 • 6 year's clinical, field or Laboratory
 • MD degree and Thai medical certification
 • Working knowledge of basic research methodology

17-Nov-17

 

Applied
 • จบพยาบาลวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • รูปร่างสูงโปร่ง ดูดี รักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

17-Nov-17

 

Applied
 • Educational background in Optometry
 • Excellent communication skills
 • Proficiency in Microsoft office

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Clinical research
 • Medical
 • Fluent in spoken and written English

17-Nov-17

 

Applied
 • 3 years experience in business development
 • Responsible for business expansion
 • Able to travel aboard

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Good command in English
 • Good Team management

17-Nov-17

 

Applied

R&D Expert

Biolab Co., Ltd.

Samutprakarn > Muang

 • Bachelor's or Master’s Degree in Pharmaceutical
 • Minimum 5 years of working experiences
 • Excellent technical knowledge and project

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบุคลิกภาพดี
 • เดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

17-Nov-17

 

Applied
 • Compliance, medical, SEA, regulatory, orthopedic
 • Senior manager level, Thailand, Medical device
 • Trading, Pharmaceutical, training, law, legal, BKK

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบุคลิกภาพดี
 • เดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

17-Nov-17

 

Applied
 • Degree or Masters in Animal Nutrition/Veterinary
 • Strong business and sales acumen
 • Integrity and good work ethics

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in wound care products
 • Responsible for sales analysis and target setting
 • Experience in Ethical channel

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Practice compassionate animal care
 • TOEIC score at least 250

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmacy
 • 3 years with focus on brand management
 • Executes key expert development program.

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree Nurse
 • Experience is preferable or fresh graduated
 • รวบรวมรายงาน การรักษาพยาบาล เสนอผู้บริหาร

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Elec, Mech, Biomedical
 • Have a good command in English
 • CAP, 3D, 4D, program

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.