• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ / พยาบาล /เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการขายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

5 hours ago

 

Applied
 • Quality agreement preparation
 • Regular meeting with contract lab if requested
 • Follow-up the testing set-up progress

5 hours ago

 

Applied
 • Degree or equivalent in Biology, Chemistry
 • 5 years related experience
 • ISO auditor certification desirable

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • Creativity, Energetic, Attraction
 • Passion to positive strategy

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 22-30 yrs old.
 • Mechanical, Electrical, Biomedical Engineering
 • Sales Experience, X-Ray, Medical Equipment

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor of Science, Pharmacy
 • 3 years with focus on brand management
 • Executes key expert development program.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master in Biology or Medical Technology
 • Execute routine molecular procedures
 • Perform DNA/RNA library preparation

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรร

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age > 25 years old Graduated Bsc
 • Degree, preferably in a medical/scientific, Pharm
 • 5-6 years experience in Biologic / Neurology

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มโคนม

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
 • มีความรู้เรื่องการจัดการฟาร์มโคนม

5 hours ago

 

Applied
 • Sales, Technical Sales, Sales Representative
 • Marketing, Animal Health, Enzyme
 • Channel Partner, Distributor Sales, Companion

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in well-known company
 • Opportunity to distribute sales skill and leading
 • Attractive package & benefits

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Above in Pharmaceutical or related
 • Age not over 30 years old / Thai National
 • Experience in Marketing and product management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • TOEIC > 600 คะแนน

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or Sciences
 • 3-5 years’ experience in sales and marketing
 • Good command of English and PC skills

5 hours ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role in a growing market

5 hours ago

 

Applied
 • Good command of reading written and spoken English
 • Able to provide on-going communications to custom
 • Medical Equipment sales experience desirable

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regulatory affairs
 • เภสัชกรขึ้นทะเบียน
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Pharmaceutical
 • 3 years’ experience in Sales Manager/Supervisor
 • Experienced Haematology/Oncology/Ortho/Dermatology

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Surgery, Medical device, Large Assets, Ethical
 • Senior level, Marketing, Marketing analysis, Sales
 • Specialist, Navigated surgery, machine sales, KOL

5 hours ago

 

Applied
 • consumer health, consumer, OTC
 • marketing, sales, senior level
 • sales & marketing

5 hours ago

 

Applied
 • Detailing the assigned product to the target den
 • Conduct lectures to the target dentists
 • Conduct hand-on demonstration to the target dent

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม เคมี, อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย/ Packaging2 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • รักงานขายยาและมุ่งเน้นผลลัพธ์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Biotechnology, Chemical, Microbiology
 • 3 years working in pharmaceutical field or lab
 • communicate and understand English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการรักษาใหม่ๆ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์
 • จบสัตวแพทย์ หรือ สัตวบาล
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านที่เกี่ยวกับวงการแพทย์
 • บุคลิกคล่องแคล่ว ชอบงานบริการ
 • ต้องพูด เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Experience from FMCG, Cosmetic or skin care
 • Experience in produce short film movie, short film
 • Great Muiti - National Company

5 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • degree in Computer Engineer, Computer Science, IT
 • Experience 3-10 years as Sales person for Hospital
 • Sales experience in Radiology Department, Pharmacy

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 24 – 35 years old
 • Doctor degree of Veterinary Medicine
 • Working experiences or academic research

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Experience in swine and poultry feed

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher Department of Animal Science
 • 5 years’ work experience

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over
 • Degree or higher in Animal Science or any related
 • Good communication of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Knowledge in AI and swine breeding

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 24 – 35 years old
 • Doctor degree of Veterinary Medicine
 • Working experiences or academic research

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • เภสัชกรประกันคุณภาพ
 • เภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ

5 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการโครงการ
 • พัฒนา ส่งเสริม โครงการ
 • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้และต่อยอด

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีความสนใจทางด้านการขาย มีความอดทนและพยายาม
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคอีสาน

5 hours ago

 

Applied
 • บุกเบิกตลาดในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการขาย
 • มีความสามารถทางด้านการสื่อสารกับลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์วิจัยทางวิทยาศาส

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคนิคการ
 • รับผิดชอบในการขายเครื่องมือแพทย์ในภาคกลาง
 • ดำเนินการขายให้ได้ตามเป้าในแต่ละเดือนและไตรมาศ

5 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รังสีเทคนิค
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.