Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 127 jobs
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาดหรืออสังหาริมทรัพย์
  • เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป การตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
  Mahakit Rubber Co., Ltd.'s banner
  Mahakit Rubber Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 45K - 69,999 /month
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้า FMCG
  • ประสบการณ์การขาย Modern Trade/VanSales
  • สามารถต่อรอง Trade Agreement ได้
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 16K - 24,999 /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบการพบปะพูดคุย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำงานนอกสถานที่
  Salesworks Limited's banner
  Salesworks Limited's logo
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • มองการเติบโตในสายงานขายและการพัฒนาตัวเอง
  • รักงานขายและบริการ
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประเมินการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s banner
  Fusion Marketing Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
  Next