Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 27 – 35 ปี
  • มีความรู้ ในการทำงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ
  Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.'s banner
  Kui Lim Hung Corporation Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ระบบ GMP/HACCP, Food Safety
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • ปฏิบัติงานในขึ้นตอนการตรวจผง การติดฉลาก
  • ตรวจสอบและควบคุมในระหว่างกระบวนการผลิต
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • ปวส. สาขาเคมี / ปิโตรเคมี
  • ประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ 2-3 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่