วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited's logo
  ภาคกลาง
  • New graduates are welcome
  • SAP would be preferable
  • Good command of English
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Bachelor's degree in Engineering field
  • Have working experience at least 3 years as QA
  • Advanced conversation low-middle level of English
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  ราษฎร์บูรณะ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์งานด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2-5 ปี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับพอใช้-ดี
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Bachelor’s Degree
  • Have working experience at least 1 year
  • PPAP, FMEA, SPC, MSA
  Michelin's banner
  Michelin's logo
  ภาคกลาง
  • MULTINATIONAL COMPANY
  • 5 WORKING DAYS(Mon-Fri)
  • SELF-DRIVEN CAREER CULTURE
  Michelin's banner
  Michelin's logo
  ภาคตะวันออก
  • MULTINATIONAL COMPANY
  • 5 WORKING DAYS(Mon-Fri)
  • SELF-DRIVEN CAREER CULTURE
  Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  NW Production Engineer/วิศวกรผลิต NW 2

  Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Bachelor Degree in Chemistry, Polymer Engineering
  • At least 3 years in production
  • Fluent in English
  Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.'s logo

  Quality Engineer/วิศวกรควบคุมคุณภาพ

  Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.
  บางบ่อ
  • at least 1-2 years experience
  • Customer Claim, Quality Assurance, Quality Control
  • IATF16949

  วิศวกรประกันคุณภาพ (ประจำมีนบุรี)

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  มีนบุรี
   Invacare Asia Pacific's banner
   Invacare Asia Pacific's logo
   คลองเตย
   • You run and manage the ISO QMS !!
   • Help us reach ISO:13485 accreditation
   • Global multinational US Corporation
   Mitsui Hygiene Material (Thailand) Co., Ltd.'s logo

   Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

   Mitsui Hygiene Material (Thailand) Co., Ltd.
   ภาคตะวันออก
   • Bachelor Degree in Engineering (Electrical)
   • 0-3 years in Maintenance
   • Fluent in English
   Meyer Industries Limited's banner
   Meyer Industries Limited's logo
   ภาคตะวันออก
   • Process Improvement, cost reduction initiative
   • 5 working days / week
   • Global company, work with foreigner