• ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีความสามารถตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้

1 hour ago

 

Applied

ISO Staff

YESUTA MOTOR TRADING CO., LTD.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in engineer or any field
 • 1-7 years experience in Quality control
 • TOEIC score at least 470. or JLPT Level N4

1 hour ago

 

Applied
 • Purchasing , Marketing, Cost reduction.
 • VA,VE ,Value analysis. Value Engineering
 • Cost control

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • มีความรู้ด้านการบริหารระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO
 • ป.ตรี หรือป.โท สาขาอาชีวอนามัย และค.ปลอดภัย

1 hour ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Only Male, age 25-35 years
 • Automobile mechanic License holder
 • Used car inspection for car dealer

1 hour ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Production Supervisor
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • Production Control Liquid Line

1 hour ago

 

Applied
 • Sales, Marketing, Processed Food, Marcom, Branding
 • Manager level, F&B, Snacks, Food
 • Manufacturing, Trading, Communications, Snacks

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan & prioritize operations to ensure performance
 • Manage inventory targets.
 • Experiences in demand management/forecasting.

1 hour ago

 

Applied
 • 5 yrs. exp.up in related field in Food Industry
 • Analytical, problem definition and problem solving
 • PC including MSWord, advanced Excel skils

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถทำงานล่วงเวลาทั้งวันธรรมดาและวันหยุดได้
 • สามารถยืนทำงานและเคลื่อนไหวไปมาสะดวก

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age between 25 - 35 years old.
 • Good attitude and can work under pressure.
 • Can work in Ayutthaya province.

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • QC supervisor experience
 • Pathumthani

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 2-4 years’ experience in Logistic& PPC
 • Knowledge in SAP
 • Effective Communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years’ experience in Logistic & PPC
 • Effective Communication skill
 • Knowledge in ISO 9001:2000

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 2-5 years of work experience
 • Good command in english and computer

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • experiences of leading an engineering function
 • Excellent communication, interpersonal influencing
 • Result orientated, business improvements

1 hour ago

 

Applied
 • Modern and globalized, detail oriented.
 • Able to use new technology communication tools.
 • Products and packing QC

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in the production of Interior products
 • Handle a team of 40workers with different workshop
 • English compulsory (French is a plus)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor of Engineering in IE, Logistic
 • Relevant work experience min. 5 years in SCM
 • Proven track records of professional experience

1 hour ago

 

Applied
 • BA or MA of Chemistry or Production
 • Experience in paint industry
 • Experience in Production Control

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Good systematic thinking
 • Knowledge in MRP system and SAP

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีโบนัส
 • มีประกันภัยกลุ่ม
 • มีค่าโทรศัพท์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • material planner, production scheduling
 • planning, order management
 • Logistics

1 hour ago

 

Applied
 • High Vocational certificate with excellent record
 • 5 years’ experience in Automotive production
 • Possess knowledge on control parameters processes

1 hour ago

 

Applied

PLANT MANAGER

Siegwerk (Thailand) Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Plant Manager/Factory Manager
 • Operation Management
 • Supply chain Management

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. เทคโนโยลีการผลิต, งานเชื่อม,เครื่องกล ฯ
 • มีประสบการณ์งานโครงสร้างเหล็ก Steel Structure
 • ระดับหัวหน้างาน QC เพื่อพัฒนางานควบคุมคุณภาพ

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Microbiology
 • Strong knowledge in Quality and Food Safety system
 • Understand in problem solving tools

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Over 15 years of experience in Food Manufacturing
 • Good knowledge of cooked meat process
 • Strong in manufacturing improvement

1 hour ago

 

Applied
 • FDA & ISO
 • Medical device
 • Samutprakarn area

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • College or Bachelor Degree in any field
 • Chemical industry will be a plus
 • Familiar ISO/ TS16949 operation and maintenance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with customers and internal teams
 • Project management
 • Excellent command in English

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Industrial Engineering or fields
 • Experiences in Planning experience
 • Good command in English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minitab, JMP, MATLAB, GD&T, DOE, Mechanical Design
 • Minimum 5-7 years of working experience preferably
 • Knowledge in disk drive will be an advantage

1 hour ago

 

Applied
 • Textile Eng or Fabric Eng or Industrial Eng
 • Production Control
 • Passed the job in Fabric process Weaving, Knitting

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of experience working in a Quality
 • Lead and conduct quality activities
 • Strong communication skills in English

1 hour ago

 

Applied
 • Technical Training Engineer
 • Lean and Six Sigma
 • Development training

1 hour ago

 

Applied
 • supply chain
 • supply forecast
 • มีโอกาสเรียนรู้งานต่างประเทศ

1 hour ago

 

Applied
 • material planner, production scheduling
 • planning, order management
 • Logistics

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’sDegree Engineering related fields
 • Experiences in 1- 3 production control.
 • Good command of spoken and written English skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกจัดเก็บเอกสารของแผนกผลิต
 • บันทึกรายงานการผลิตประจำวัน
 • สรุปข้อมูลรายงานการผลิตประจำเดือน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในการวางแผนโรงงาน
 • ดูแลและตรวจสอบการวางแผนการผลิต
 • ควบคุมปริมาณ Inventory

1 hour ago

 

Applied
 • ประกันคุณภาพ/QA /QC
 • ผู้จัดการประกันคุณภาพ/Quality Assurance Manager
 • QA Manager

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • E-commerce
 • Start-up business
 • Multinationals and multi-cultural environment

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in a science or engineering
 • Good knowledge of GMP, ISO 13485
 • Good command of written and spoken English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied