Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 799 jobs
  Nikkei Siam Aluminium Ltd.'s banner
  Nikkei Siam Aluminium Ltd.'s logo

  QA Foreman [Heat Exchanger Plant]

  Nikkei Siam Aluminium Ltd.
  Chonburi
  • วางแผนการผลิตและติดตามผลการผลิตในแต่ละวัน
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานตรวจสอบคุณภาพ
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s banner
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s logo

  Research Supervisor/ หัวหน้าทีมวิจัย

  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s banner
  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์'s logo

  Production Section Manager

  Kim Pai/เหรียญทองการพิมพ์
  Bangkor-laem
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  Bangplad
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 27 ปี - 40 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next