Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 53 jobs
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
  • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
  • ประสานงาน บริหารจัดการ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo

  Operation Manager - Condominium

  Sansiri Public Company Limited
  Bangkok
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • แก้ไขปัญหา รับข้อร้องเรียนต่างๆ
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's banner
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีประสบการ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ดูแลงานภาพรวม สายงาน IT(MIS), HR,
  • มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive
  Next