• วุฒิ วิศวกรรมโยธา,สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง5-10ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3 hours ago

 

Applied
 • Partnership Marketing
 • Promotion
 • Merchandise

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years exp designing and learning strategies
 • Credible Coach for senior leaders
 • Dynamic and creative problem solver

4 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูด อ่านแล
 • ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 • ความสามารถในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกอง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Audit ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • Audit firm-External Audit
 • CPA, Having keen interest in SMEs and IFRS.

5 hours ago

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Aged Between 40-50 Years Old
 • 15+ Yrs in Hospitality / 5+ as a GM or AGM
 • Good Command of English

6 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Commercial background in real estate industry
 • Excellent in presentation skills
 • R&D, Corporate Planning, Business Strategics

6 hours ago

 

Applied
 • ท้าทาย
 • บริหารจัดการ
 • บริหารงานขายและการตลาด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Merchandise, sourcing, buying
 • Management Level
 • Global Fashion Retailer

6 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Leading Commercial Activities and Operations
 • Exp in Modern Trade / Traditional Dealer Channels
 • Exp in Home Decoration or the Material Business

7 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • งานเลขานุการ
 • งานประสานงาน
 • เลขานุการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านบัญชีนิติ
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร,ตรวจสอบงานได้ทุกระบบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • VP Retail Leasing
 • Clarify Prospected Tenants & Analyze Business Plan
 • Fluent Command of English

7 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Strategic direction of a company
 • Beauty / Health Care / Medical Retail Business
 • Age not over 52 years.

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in Coffee Business or Food Retail
 • Operation Sales and EBITDA and driving/leading
 • Optimize customer satisfaction

7 hours ago

 

Applied
 • e-commerce business model
 • leading e-commerce technology platforms
 • upgrades and project management

7 hours ago

 

Applied
 • Experienced in retail, strong managerial skill
 • Sell-oriented, with excellent interpersonal skill
 • Excellence in English and Thai, Computer literacy

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Merchandise Planning
 • บริหารสินค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูล

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

8 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • Manager

8 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ บริหาร และอื่่น ๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 5 years of experience in Digital Marketing
 • Good command of verbal and written English

11 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in property management
 • Office Building
 • Excellent interpersonal skills and leadership

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ปิดงบ วิเคราะห์งบ

11 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Assistant Vice President
 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • อสังหาริมทรัพย์

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 2 years of direct working experience
 • TOEIC >500

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ตรงด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานจากธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต

14 hours ago

 

Applied
 • Automotive Industry
 • 5 years’ experience in Management Level
 • Taking in charge of a variety of assignments

15 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • INTERNSHIP
 • BUSINESS
 • ENGINEER

16 hours ago

 

Applied
 • Procurement / Purchasing Process Improvement
 • Design and develop processes
 • Project Management

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership qualities, Strong service
 • Proven administrative and managerial abilities
 • TOEIC score 700 above is required

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop Customer Service team
 • Improvement initiatives
 • Great working environment and culture

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Experience in Sales & Marketing from FMCG
 • Good Interpersonal/Communication/Leadership Skills
 • Fluent Command of English

16 hours ago

 

Applied
 • Managerial skill
 • Experienced , professional and mature
 • Good English at professional level

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Head of Customer Support and Call Center
 • GET Thailand
 • Management level

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • power plant, hydropower
 • engineering, country director
 • english, general manager

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาซัพพลายเซน,โลจิสติกส์,วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ Integrated Supply Chain ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้การจัดซื้อ,โลจิสติกส์และการนำเข้า-ส่งออก

16 hours ago

 

Applied
 • 10-15 years' experience in Finance and Accounting
 • Strong understanding of tax codes and laws
 • Excellent written and oral communication skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work experience in the Seafood industry
 • Work experience in Sales and Management skill
 • experience at work in GM or MGR positions in Food

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีการบัญชี การเงิน บริหาร หรือเทียบเท่า
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์การด้านนักลงทุนสัมพันธ์

16 hours ago

 

Applied
 • New graduated
 • skin care and cosmetics
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน1-2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have experience in Production of Chemical
 • Have experience in Polymer business
 • Bachelor degree in Chemical, Engineering,or relate

16 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

16 hours ago

 

Applied
 • Budgets and forecast
 • Drive company profitability and growth
 • Building financial models

16 hours ago

 

Applied
 • ชื่นชอบการขาย
 • มองหาความก้าวหน้าทางสายอาชีพและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่มีประสบการณ์ทำงาน

16 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Excel in previous work experience / trainings
 • Bold thinker with an entrepreneurial bent
 • Aims at developing to be the next leaders

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Catering, agency
 • Hotel, Restaurant, travelagency
 • event, organizer, wedding

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong communication and interpersonal skills
 • English Proficiency
 • all account payable and receivable systems

16 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Estimate the profitability of large project
 • Strategic Planning (prices)
 • Develop business plans

16 hours ago

 

Applied