• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถใช้สื่อสารในการทำงานได้
 • มีประสบการณ์การทำงาน มาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years sales experiences of industrial machinery
 • Planning & implementing sales strategies
 • English proficient (Speaking/writing & listening)

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Finance/Accounting
 • Experience in HR, Procurement & Warehouse Dept.
 • 10 years of working experience in Account./Finance

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Risk Management
 • Strong business acumen and industry knowledge
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admin

17 hours ago

 

Applied
 • Operational Process Improvement
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Admini
 • Business consultancy or professional services firm

17 hours ago

 

Applied
 • 10 years as a Branch Manager or General Manager
 • Background Experience in Automotive Dealership
 • Experience in Management Level 6 years.

17 hours ago

 

Applied
 • 5+ years experience in retail fashion, clothing
 • Experience of people management
 • Fluent in English

17 hours ago

 

Applied
 • Project management
 • Good communication, interpersonal, presentation
 • Knowledge in IFRS 9 and BASEL may be advantage

14-Aug-20

 

Applied
 • Sale
 • Marketing
 • การตลาด

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Establish a sound financial management mechanism
 • Be fully responsible for the company's financial m
 • Grasp the company's financial status

14-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor degree and above of Engineering, Science
 • Good command of both written & spoken English
 • Develop new customer and maintain existing custome

14-Aug-20

 

Applied
 • 3+ years in Management, Start-Up, Operations
 • Background living and working in the assigned city
 • Ability to cope with pressure and an environment

14-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารการจัดการศูนย์การค้าหรือสรรพสินค
 • มีประสบการณ์ประสานงานส่งมอบพื้นร้านค้าและตรวจแบบร้
 • บริหารด้านความสะอาด,ความปลอดภัย,การจัดการภายในอาคา

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Engineering or Related
 • 5+ Yrs as a Services Branch Manager in Automotive
 • Good Command of English

14-Aug-20

 

Applied
 • HR Manager
 • Human Resources Operations
 • International company

14-Aug-20

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Supply Chain
 • Demand Planning
 • Ordering Management

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • A degree in HR or any related field
 • Previous experience in setting up & managing HRD
 • Able to work in Amata Nakorn Industrial Estate

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Admin
 • ธุรการโครงการ
 • Project

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 35 years old.
 • 5 years experience in BD, strategy and finance.
 • Experience of finding investment, M&A and JV deals

14-Aug-20

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor or higher in Human Resource
 • Experience of overall HR&GA operations.
 • Experience HR management at trading

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง
 • คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานได้
 • งานระบบคุณภาพ ISO

14-Aug-20

 

Applied
 • Program strategy
 • Program Director
 • Program management

14-Aug-20

 

Applied
 • การเงิน บริหารจัดการ
 • ปริญญาโท
 • เพศหญิง

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Provide Direction for Call Center Initiatives
 • Control Resources & Utilize Assets
 • Maintain & Improve Call Center Operations

14-Aug-20

 

Applied
 • Great career development
 • Leadership role
 • Fluent Business English is a must

14-Aug-20

 

Applied
 • งานวางแผน งานบริหารในเครือร้านค้าปลีก
 • การพัฒนาระบบงานและการออกแบบสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

14-Aug-20

 

Applied
 • Customer service skill
 • Management skill
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Project management
 • 4 years experience
 • Customer success

14-Aug-20

 

Applied
 • ERP Accounting Manager
 • ERP Implementation
 • Excellent English

14-Aug-20

 

Applied
 • Performing corporate governance
 • Analyzing business process
 • Minimum 7 years’ experience in financial & account

14-Aug-20

 

Applied
 • Have an experience in Managerial of Community
 • Fluently in English
 • Solve immediate problems

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related fields
 • 10 years working exp in Merchandise, Sourcing
 • Good command of Thai and English,computer literary

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Project Management
 • Strategic project planning

14-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Industrial Engineering
 • 3-5 years working experiences in Improvement
 • Six Sigma/ Black Belt/ Green Belt

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Account Management
 • GrabFood
 • Merchant/Marketplace/Consumer Goods

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • บริหารสาขา มากกว่า 1 สาขา (Operation Management)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารการบริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

14-Aug-20

 

Applied
 • Manages and administer the transport department
 • Ensure a safe and efficient transportation service
 • Manages and controls all transport services

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Beauty
 • Marketing
 • Campaign management

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager,Landscape Manager,Quality services
 • Development,costing plans,building maintenance
 • Building renovation,improvement,facilities works

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • New position help CEO drive a new growth strategy
 • Give strategic advice to core leadership team
 • Drive key projects to ensure business success

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Manage Overall Sales, Services, & Parts (2 Branch)
 • Set Sales & Operation Strategy for the Company
 • Report & Meet w/ the Management Team

14-Aug-20

 

Applied
 • ISO
 • Audit
 • Data Center

14-Aug-20

 

Applied
 • Handle Sales Target & Back Office Operations
 • Initiate Plan to Increase Operating Performance
 • Collaborate w/ Contractors for Store Building

14-Aug-20

 

Applied
 • prefer people from start up eCommerce.
 • Thai only with fluent English
 • P&L, Marketing, Lead team, Make Business grow

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีการบริหารการจัดการ/สารสนเทศ
 • ประสบการณ์ในงานในสายงาน 5 ปี
 • ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied