Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 39 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 20K - 30K /month
  • วุฒิปวส.-ป.ตรี
  • ปสก.ซ่อมบำรุงอาคารในระดับหัวหน้า 3 ปีขึ้นไป
  • ประจำสีลม ทำงานวันจ.-ศ. และวันเสาร์เว้นเสาร์
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  เจ้าหน้าที่เทคนิค ประจำรัชดา 17

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  • ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการประสานงานที่ดี
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo

  Facility & Admin Manager

  Chanwanich Group
  BangrakTHB 35K - 45K /month
  • บริหารงานด้านอาคารสำนักงาน ทรัพย์สิน รถส่วนกลาง
  • ประจำสีลม ทำงานวันจ.-ศ. และวันเสาร์เว้นเสาร์
  • พักร้อน 11 วัน, ลากิจ 3 วัน, ประกันสุขภาพ
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคารสำนักงาน
  • งานซ่อมบำรุงอาคาร
  • งานบริหารจัดการอาคารสำนักงาน
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  • งานซ่อมบำรุงอาคาร
  • งานบริหารจัดการอาคารสำนักงาน
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Bangkok
  • ปวช.ด้านช่างกล ช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีความรอบรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Service Engineer

  CBRE (Thailand) Co., Ltd.
  Pathumwan
  • กำกับดูแลงานแจ้งซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน (SLA)
  • กำกับดูแลพนักงานช่างเทคนิคในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ
  • วางแผนงานซ่อมและบำรุงรักษา (CM & PM) ภายในอาคาร
  Next