Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 31 jobs
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s banner
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ท้าท้ายในการนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ
  • โอกาสในการเรียนรู้งานแบบ End to End Process
  • ทำงาน 5 วัน และอุ่นใจด้วยนโยบาย Work from Home
  Hitachi Capital (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Hitachi Capital (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • สามารถทำงานหลักและแก้ไขปัญหาได้
  • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือ แอป
  • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Personal Loan Portfolio & Marketing

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์ข้อมูลฐานสมาชิกสินเชื่อบุคคล (Portfolio)
  • ประสบการณ์การทำงานการตลาดสินเชื่อบุคคล 3 ปี
  • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมการตลาดสินเชื่อ
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited/ บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited/ บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo

  Product Manager - Housing Loan

  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited/ บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  Dindaeng
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  • วางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  • ฝึกอบรม พัฒนา และให้ความรู้แก่พนักงาน
  Next