building manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 73 jobs
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  RatburanaTHB 25K - 55K /month
  • รายได้ดี สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
  • มีหลายตำแหน่งที่ใกล้เคียง รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  RatburanaTHB 20K - 25K /month
  • รายได้ดี สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
  • มีหลายตำแหน่งที่ใกล้เคียง รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)'s logo

  Construction Supervisor (Foreman)/ห้วหน้างานก่อสร้าง (โฟร์แมน)

  กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี(TCC Private Company)
  Dusit
  • เพศชาย ปวช, ปวส, ป.ตรี ก่อสร้างโยธา รักงานภาคสนาม
  • ประสบการณ์ ไม่เกิน 5 ปี ด้านคุมงานก่อสร้าง, โยธา
  • ใช้ AutoCad / MS.officeได้ เดินทาง/ประจำ ตจว.ได้
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารหน้างานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน งานระบบ งานสถาปัตย์
  • มีความรู้เรื่องการตกแต่งภายในอย่างดีเยี่ยม
  Next