งานวิศวกรระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo

  Senior Cad Technician

  Studio Perception Co.,Ltd.
  Klongtoey
  • ชำนาญงานเขียนแบบทั้งแบบก่อสร้าง และ และแบบAs-built
  • ชำนาญการใช้งานโปรแกรม Auto Cad
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้