งานผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo

  Systems and Network Specialist

  Community Children Foundation (CCF)
  Pravet
  • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง และแก้ไขปัญหา Network
  • มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL
  • มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย