งานผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  Yannawa
  • วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
  • วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  WSMART (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
  • 6-10 ปี ในด้านงานบัญชีและการเงิน
  • CPD หรือ CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  QTCG Co., Ltd's banner
  QTCG Co., Ltd's logo
  Dindaeng
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงินหรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่างน้อย 5- 7 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo
  Dindaeng
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
  • มีความสามารถในการเจรจา สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารจัดการงานบัญชีของกลุ่มมิตรผล
  • Accounting Shared Service
  • บริหารงาน Conso, Report, Acc System, Tax, Asset
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • บริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน
  • สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • บริหารจัดการงานด้านตรวจสอบที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในธุรกิจตลาดทุน
  • ให้คำปรึกษา/ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานภายใน