sales representative
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,064 jobs
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้านงานขายอาหารสัตว์
  • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  RajtheveeTHB 16K - 25K /month
  • รักการขายและการตลาด ชอบพูดคุย เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักความท้าทายและสนุกกับการทำงาน
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  PhayathaiTHB 20K - 35K /month
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์งานขาย
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • บรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  RajtheveeTHB 16K - 25K /month
  • รักการขายและการตลาด ชอบพูดคุย เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  • ชอบทำงานนอกสถานที่ รักความท้าทายและสนุกกับการทำงาน
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์
  Siam Union Inter Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร (Food Sciences)
  • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์เคมีด้านอาหาร
  • รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์เคมีอาหาร
  Interlink Communication Public Company Limited (i-Link)'s banner
  Interlink Communication Public Company Limited (i-Link)'s logo
  Huaykwang
  • เพศหญิง / อายุ 20-30 ปี
  • บุคลิกดี / รักงานขายและบริการ
  • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือทางการแพทย์หรือเวชภัณฑ์
  Next