งานล่าม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • แปลเอกสาร ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s banner
  Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ล่ามภาษาให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ของโครงการ
  • ประสานงานให้กับนักเรียนต่างชาติกับหน่วยงาน
  • ล่ามภาคปฎิบัติ ประชุม สัมมนา ประสานงาน
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s banner
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s logo
  Wattana
  • พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุนได้ในระดับดี
  • สามารถแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นได้
  • มีประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับเกมส์
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s banner
  Thai Hospital Products Co., Ltd.'s logo
  Bangkor-laemTHB 16K - 34,999 /month
  • ทักษะในการเจรจาต่อรอง สื้อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  • ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อหรือที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
  • สื้อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • สามารถใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป