งานนักวิเคราะห์และเขียนโปรแกรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Phayathai
  • ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
  • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ