graphic designer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 2,150 jobs
  Westminster International Group's banner
  Westminster International Group's logo
  Wattana
  • มีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อ Digital, Social
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดงานให้เกิดไอเดียใหม่ๆ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
  Conspiracy Co., Ltd.'s banner
  Conspiracy Co., Ltd.'s logo

  Graphic Designer

  Conspiracy Co., Ltd.
  WattanaTHB 16K - 25K /month
  • รักในงานที่ทํามีประสบการณ์การทํางาน 1-2 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูงทัศนคติดีเยี่ยม
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษพอได้
  Index Creative Village Public Company Limited's banner
  Index Creative Village Public Company Limited's logo

  Graphic Designer Junior และ Senior

  Index Creative Village Public Company Limited
  Prakanong
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Indesign
  • ใช้ After Effect และทำMotionได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ ออกแบบ Graphic design สำหรับงาน event
  DATABAR Company Limited's banner
  DATABAR Company Limited's logo
  Bangkapi
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบ,คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • มีประสบการณ์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 2ปี ชึ้นไป
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Illustration , Photoshop
  Next