it officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 54 jobs
  Living Mobile Company Limited's banner
  Living Mobile Company Limited's logo
  HuaykwangTHB 13K - 20K /month
  • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
  • เวลาการทำงานมีการหมุนเวียนวันหยุด
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo

  Supplier Portal System Support Officer

  Big C Supercenter Public Co., Ltd.
  Bangkok
  • แนะนำบริการผู้ที่ใช้งานระบบ Supplier Portal System
  • การให้บริการลูกค้าดึงข้อมูลอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • จบการศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Next