งาน key account executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Grand Cos Group Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์งานด้าน key account อย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านโมเดิร์นเทรด
  • มีทักษะในการบริหารจัดการและการสื่อสารอย่างดี
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  Suanluang
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading