งานผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s banner
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s logo
  WattanaTHB 35K - 44,999 /month
  • มีทักษะการทำ SEO, SEM, TikTok
  • มีความรู้ Facebook Manager, การวิเคราะห์และวางแผน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Marketing Manager 3 - 5 ปี
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s banner
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s logo
  WattanaTHB 55K - 69,999 /month
  • เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการมาก่อน
  • เคยผ่านงานในธุรกิจร้านอาหารมาเท่านั้น
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้านำเสนอและเปลี่ยนแปลง
  VSERVEPLUS CO., LTD.'s banner
  VSERVEPLUS CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการขายอย่างน้อย10ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ IT อย่างน้อย 5 - 10 ปี
  S&P Syndicate Public Company Limited's banner
  S&P Syndicate Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มีทักษะการบริหารจัดการ-ประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติและอัธยาศัยที่ดี
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • บริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
  • กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
  • ควบคุม ดูแล และพัฒนาปรับปรุงงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • วางแผนงานทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก
  • การพัฒนาบุคลากร บริหารค่าจ้าง งานพนักงานสัมพันธ์
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารจัดการทีมขายต่างประเทศ
  • กำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด
  • บริหารจัดการฐานลูกค้าและเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
  We Fitness Company Limited's banner
  We Fitness Company Limited's logo
  JatuchakTHB 35K - 89,999 /month
  • มีประสบการณ์ทางด้าน AE มาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ AE สาย Sponsorship จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ค่าคอมมิชชั่นสูงตามโปรเจค
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s banner
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 30K - 44,999 /month
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Manager อย่างน้อย 3-5 ปี
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย / กำหนดทิศทางการขาย
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • Assistant business control manager
  • มีองค์ความรู้ด้านกฏหมายอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้หลักการด้านการบัญชี,การเงิน และกฏหมาย
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีเงินเดือนประจำ สวัสดิการครบ
  • ผลตอบแทน/คอมมิชชั่นสูง
  • โครงการทั่วเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
  Next