งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  PhayathaiTHB 55K - 69,999 /month
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  Grand Cos Group Company Limited's banner
  Grand Cos Group Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ดูแลกิจกรรม HRMและ HRD ทั้งหมด
  • สามารถ คิดค้น กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้และประสบการณ์เรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • วางแผนงานทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก
  • การพัฒนาบุคลากร บริหารค่าจ้าง งานพนักงานสัมพันธ์
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม