งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  Suanluang
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s banner
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • ตรวจสอบและจัดทำธุรกรรมทางบัญชีเกี่ยวกับ AP, AR, GL
  • ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  ABSOLUTE PRODUCTS CO., LTD.'s logo
  DusitTHB 70K - 119,999 /month
  • มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3ปี
  • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาเกี่ยวกับด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมและฐานข้อมูลบัญชี
  Asset Five Development Co., Ltd.'s banner
  Asset Five Development Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ตรวจสอบงานด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
  • ปิดงบการเงินรายไตรมาส รายปี จัดทำงบการเงินรวม
  • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s banner
  Renazzo Motor Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • บัญชีการเงิน,บัญชีต้นทุน,การเงิน
  • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
  • ประสบการณ์ผ่านงานด้านธุรกิจยานยนต์
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี
  • มีประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงานโครงการ