งานตัวแทนขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo

  Officer-Senior Officer, BBL Distribution

  BBL Asset Management Co., Ltd.
  Bangkok
  • สนับสนุนตัวแทนขายผ่านช่องทางของธนาคาร
  • อบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน และผลิตภัณฑ์
  • ให้ข้อมูล และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า