งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s banner
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สัมภาษณ์งานแล้วทราบผลทันที
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • มีประสบการณ์บำรุงรักษา rotating equipment/machine
  • Rotating e.g. Pump, Compressor, Steam, Gas Turbine
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน