งานผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s banner
  Srichand United Dispensary Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • Budgeting, วิเคราะห์งบการเงิน
  • กำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการรับและจ่ายเงิน
  • วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  RajtheveeTHB 25K - 34,999 /month
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 5-7 ปี และปิดบัญชีได้
  • มีความรู้เรื่องบัญชี การเงิน มาตรฐานทางบัญชี
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  Yannawa
  • วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
  • วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • ประสบการณ์10 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีในธุรกิจการผลิต
  • มีความรู้ความเข้าใจในงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ BOI
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี
  ABSOLUTE PRODUCTS CO., LTD.'s logo
  DusitTHB 70K - 119,999 /month
  • มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3ปี
  • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาเกี่ยวกับด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมและฐานข้อมูลบัญชี
  Thai Medical Groups Co., Ltd.'s banner
  Thai Medical Groups Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 20K - 34,999 /month
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • ยูนิฟอร์ม ประสังคม ประกันกลุ่ม
  • มีประสบการณ์โรงงานผลิตและเดินทางไปต่างจังหวัดได้