งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 of 4 jobs
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  Bangrak
  • ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงาน
  • พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์ ระบบงานด้าน HR
  • ประการณ์การทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล 7ปีขึ้นไป