งานผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 55K - 89,999 /month
  • วางระบบการจัดทำบัญชีและการเงินให้มีมาตรฐาน
  • จัดทำรายงานและเอกสารทางบัญชี
  • ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านตั้งค่าใช้จ่าย
  • ติดตามและตรวจสอบรายได้และต้นทุนแต่ละโครงการ
  • ปิดบัญชีรายเดือนและจัดทำรายละเอียดประกอบการปิดบัญช