sales manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,995 jobs
  LSX Company Limited's banner
  LSX Company Limited's logo
  Prakanong
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุสำหรับงานตกแต่งภายใน
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Peace and Living Public Company Limited's banner
  Peace and Living Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์บริหารจัดการงาน Homecare
  • มีประสบการณ์เป็นผู้นำจัดตั้งนิติบุคคล
  • มีประสบการณ์บริหารชุมชนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • ประสบการณ์บริหารงานขายยาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการขายทาง OTC และคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมทีมขาย
  Next