hr officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 585 jobs
  JIVAMANEE COMPANY LIMITED's logo
  Klongtoey
  • เติบโตไปกับเรา อยู่กันเป็นครอบครัว
  • มั่นคง ทำงานเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม
  • สวัสดิการครบ อบอุ่น
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • จัดทำ/ประสานงาน โครงการด้านทรัพยากรบุคคล
  • จัดทำ/เสนอแนะ โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง
  • จัดทำ/วิเคราะห์ รายงานด้านทรัพยากรบุคคล
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 20K - 24,999 /month
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
  • สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายต่างๆขององค์กร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  Next