graphic designer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 929 jobs
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Yannawa
  • ป.ตรีไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถใช้โปรแกรม Illustrator
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  QCP FOOD INNOVATION CO., LTD.'s banner
  QCP FOOD INNOVATION CO., LTD.'s logo
  SuanluangTHB 25K - 29,999 /month
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด นิเทศฯ วารสารฯ
  • วางแผนการดำเนินการด้านการตลาด และ การทำ Branding
  • วางแผนการออกบูธแสดงสินค้า ติดต่อ Influencer รีวิว
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกในการออกแบบและผลิตสื่อ
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, มัลติมีเดีย
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านกราฟิกดีไซน์
  • ชำนาญโปรแกรม Photoshop และ Illustrator
  Next