งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  The Thai Silk Co., Ltd.'s banner
  The Thai Silk Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการประสานงาน
  • ความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office / SAP
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
  Bangna
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป ด้านการทำบัญชี
  • จัดเก็บข้อมูลรายได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์
  • ผ่านประสบการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ