teller
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 31 jobs
  Sathorn
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  Bangkok
  • Customer Contact Agent, Call Center
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ตรง
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและแบบหมุนเวียนได้
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Huaykwang
  • วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • วิเคราะห์สถานะของลูกค้า
  • ติดตามการใช้วงเงิน/การผ่อนชำระของลูกค้า
  Next